Kajian Teoritis Penentuan Tetapan Planck Menggunakan Model Elektrodinamika Maxwell Download