2015

Berkala Fisika Vol. 18 No. 1 Tahun 2015

Table of Contents

Editorial

Tim Redaksi Berkala Fisika
PDF

Research Articles

Muharam Budi Laksono, Susila Wardaya, Wahyu Setia Budi, Eko Hidayanto
PDF
1-8
Sugito Sugito, Hartono Hartono, Ipung Permadi
PDF
9-16
Intan Permata Sari, Endarko Endarko
17-24
Indriati Retno Palupi, Wiji Raharjo, Agus Santoso
PDF
25-42
Priska R. Nugraha, Wahyu Widanarto, Wahyu Tri Cahyanto, Handoko S. Kuncoro
PDF
43-50