skip to main content

Vol 22, No 2 (2014): Volume XXII, NOMOR 2, OKTOBER 2014

Jurnal Anatomi dan Fisiologi (ISSN 0854-5367) Volume XXII, Nomor 2, Oktober 2014

Table of Contents

Research Articles

Desy Wulan Triningsih, Erma Prihastanti, Sri Haryanti

| Language: EN | DOI: 10.14710/baf.v22i2.7812
Published: 1 Oct 2014.
1-11

Wuri Widyastuti, Siti Muflichatun Mardiati, Tyas Rini Saraswati

| Language: EN | DOI: 10.14710/baf.v22i2.7813
Published: 1 Oct 2014.
12-20

Nur Rizki Amalia, Sri Haryanti, Sarjana Parman

| Language: EN | DOI: 10.14710/baf.v22i2.7814
Published: 1 Oct 2014.
21-32

Diwyacitta Prasasti, Erma Prihastanti, Munifatul Izzati

| Language: EN | DOI: 10.14710/baf.v22i2.7815
Published: 1 Oct 2014.
33-46

Endah Dwi Hastuti

| Language: EN | DOI: 10.14710/baf.v22i2.7816
Published: 1 Oct 2014.
47-55

Laras Saty, Koen Praseno, Kasiyati Kasiyati

| Language: EN | DOI: 10.14710/baf.v22i2.7818
Published: 1 Oct 2014.
56-63

Dewi Pusari, Sri Haryanti

| Language: EN | DOI: 10.14710/baf.v22i2.7819
Published: 1 Oct 2014.
64-74

Hirawati Muliani

| Language: EN | DOI: 10.14710/baf.v22i2.7820
Published: 1 Oct 2014.
75-82