skip to main content

Vol 3, No 1 (2014)

Cover Page
Jurnal Izumi (ISSN 2338-249X) VOLUME 3, NOMOR 1, TAHUN 2014

Table of Contents

Original Research Articles

Elizabeth Ika Hesti Hesti Aprilia Nindia Rini

| Language: EN; ID; JP | DOI: 10.14710/izumi.3.1.1-9
Published: 4 Jan 2014.
1-9

Sri Rahayu Wilujeng

| Language: EN; ID; JP | DOI: 10.14710/izumi.3.1.10-18
Published: 4 Jan 2014.
10-18

Nur Hastuti

| Language: EN; ID; JP | DOI: 10.14710/izumi.3.1.19-33
Published: 5 Jan 2014.
19-33

Maharani Patria Ratna

| Language: EN; ID; JP | DOI: 10.14710/izumi.3.1.34-41
Published: 6 Jan 2014.
34-41

Taqdir Taqdir

| Language: EN; ID; JP | DOI: 10.14710/izumi.3.1.42-49
Published: 6 Jan 2014.
42-49

Lina Rosliana

| Language: EN; ID; JP | DOI: 10.14710/izumi.3.1.50-53
Published: 5 Jan 2014.
50-53

Fajria Noviana

| Language: EN; ID; JP | DOI: 10.14710/izumi.3.1.54-68
Published: 5 Jan 2014.
54-68

Budi Mulyadi

| Language: EN; ID; JP | DOI: 10.14710/izumi.3.1.69-80
Published: 6 Jan 2014.
69-80

Idah Hamidah

| Language: EN; ID; JP | DOI: 10.14710/izumi.3.1.81-91
Published: 7 Jan 2014.
81-91

Zaki Ainul Fadli

| Language: EN | DOI: 10.14710/izumi.3.1.92-101
Published: 8 Jan 2014.
92-101