skip to main content

Vol 17, No 2 (2009): Volume XVII, Nomor 2, Oktober 2009

Jurnal Anatomi dan Fisiologi (ISSN 0854-5367) Volume XVII, Nomor 2, Oktober 2009

Table of Contents

Research Articles

Kasiyati Kasiyati, Nastiti Kusumorini, Hera Maheshwari, Wasmen Manalu

| Language: EN | DOI: 10.14710/baf.v17i2.3829
Published: .

Heny Irawati, Nintya Setiari

| Language: EN | DOI: 10.14710/gt.v%vi%i.2558
Published: .

Tettrinica Meirina, Sri Darmanti, Sri Haryanti

| Language: EN | DOI: 10.14710/baf.v17i2.2559
Published: .

Huda Rahmawati, Silvana Tana

| Language: EN | DOI: 10.14710/baf.v17i2.2560
Published: .

Woro Sri Aryanti, Munifatul Izzati

| Language: EN | DOI: 10.14710/baf.v17i2.2561
Published: .

Reza Anindita, M. Anwar Djaelani, Siti Muflichatun Mardiati

| Language: EN | DOI: 10.14710/baf.v17i2.2562
Published: .

Veronika Veronika, Munifatul Izzati

| Language: EN | DOI: 10.14710/baf.v17i2.2563
Published: .

Nur Roihanna, Sri Haryanti, Rini Budi Hastuti

| Language: EN | DOI: 10.14710/baf.v17i2.2564
Published: .