Skip to Main Content

Vol 14, No 3 (2011): Jurnal Matematika

Table of Contents

Articles

Fitriani .

Views: 98 | | Language: EN
Published: 1 Dec 2011.
PDF

Farikhin Farikhin

Views: 185 | | Language: EN
Received: 9 Aug 2012; Published: 9 Aug 2012.
PDF

Fery Firmansyah, Surarso Bayu

Views: 85 | | Language: EN
Received: 9 Aug 2012; Published: 9 Aug 2012.
PDF

Dinar Mutiara Kusumo Nugraheni

Views: 122 | | Language: EN
Received: 9 Aug 2012; Published: 9 Aug 2012.
PDF

Muslim Ansori

Views: 50 | | Language: EN
Received: 9 Aug 2012; Published: 9 Aug 2012.
PDF

Ratna Novitasari

Views: 124 | | Language: EN
Received: 9 Aug 2012; Published: 9 Aug 2012.
PDF

Lisnilwati Khasanah, Irawanto Bambang

Views: 572 | | Language: EN
Received: 9 Aug 2012; Published: 9 Aug 2012.
PDF