Vol 20, No 2 (2017): JURNAL MATEMATIKA

Jurnal Matematika, Vol. 20, No. 2 (Agustus 2017)

Table of Contents

Suryoto Suryoto, Harjito Harjito, Titi Udjiani, Nikken Prima Puspita

Views: 1184 | | Language: EN
Received: 30 Nov 2017; Published: 30 Nov 2017.
PDF
53-61

Muna Muna, Herry Kusmaiwanto

Views: 1105 | | Language: EN
Received: 29 Nov 2017; Published: 30 Nov 2017.
PDF
63-70

Arum Ryani Septiana, Solikhin Solikhin, Lucia Ratnasari

Views: 618 | | Language: EN
Received: 30 Nov 2017; Published: 30 Nov 2017.
PDF
71-78

Aris Puji Widodo, Suhartono Suhartono, Eko Adi Sarwoko, Zulfia Firdaus

Views: 622 | | Language: EN
Received: 30 Nov 2017; Published: 30 Nov 2017.
PDF
79-84

Solikhin Solikhin, YD Sumanto, Susilo Hariyanto, Abdul Aziz

Views: 425 | | Language: EN
Received: 30 Nov 2017; Published: 30 Nov 2017.
PDF
85-92

Lathifatul Aulia, Bambang Irawanto, Bayu Surarso

Views: 420 | | Language: EN
Received: 30 Nov 2017; Published: 30 Nov 2017.
PDF
93-101

Nok Muntoyimah, Widowati Widowati, YD Sumanto

Views: 1093 | | Language: EN
Received: 30 Nov 2017; Published: 30 Nov 2017.
PDF
103-110

Maita Aprilia, Robertus Heri Soelistyo Utomo, Farikhin Farikhin

Views: 319 | | Language: EN
Received: 30 Nov 2017; Published: 30 Nov 2017.
PDF
111-117

Hendry Sagita, Sutrisno Sutrisno, Lucia Ratnasari

Views: 328 | | Language: EN
Received: 30 Nov 2017; Published: 30 Nov 2017.
PDF
119-125