skip to main content

Volume 22 Issue 1 Year 2014

JSM (Jurnal Sains & Matematika) ISSN 0854-0675 Volume 22 Issue 1 January 2014

Table of Contents

Articles

Ratna Wulan Sutanti, Asep Yoyo Wardaya, Muhammad Nur

| Language: EN
Received: 12 Jan 2015; Published: 12 Jan 2015.
1-6

Roslenawati Roslenawati, Hermin Pancasakti Kusumaningrum, Sri Pujiyanto

| Language: EN
Received: 12 Jan 2015; Published: 12 Jan 2015.
7-14

Riky Auliawan, Bambang Cahyono

| Language: EN
Received: 12 Jan 2015; Published: 12 Jan 2015.
15-19

Fitri Susanti, Choirul Anam, Evi Setiawati

| Language: EN
Received: 12 Jan 2015; Published: 12 Jan 2015.
20-24

Agustin Noviati, Yulita Nurchayati, Nintya Setiari

| Language: EN
Received: 12 Jan 2015; Published: 12 Jan 2015.
25-29