skip to main content

Vol 19, No 1 (2022)

DOI: https://doi.org/10.14710/jsmo.v19i1

Table of Contents

Articles

ahmad abdul majid

| Language: EN | DOI: 10.14710/jsmo.v19i1.30789
Received: 12 Jun 2020; Published: 20 Jan 2023.
1-7

Eko Hadi Wiyono

| Language: EN | DOI: 10.14710/jsmo.v19i1.30795
Received: 12 Jun 2020; Published: 20 Jan 2023.
8-14

Cahyamas Arif Satria Pudjonarko, Farida Indriani

| Language: EN | DOI: 10.14710/jsmo.v19i1.39387
Received: 22 Jun 2021; Published: 20 Jan 2023.
15-23

Alya Azhaar

| Language: EN | DOI: 10.14710/jsmo.v19i1.39444
Received: 23 Jun 2021; Published: 20 Jan 2023.
24-35

Herni Puspitaningrum Yanuar Puspitaningrum, Astiwi Indriani

| Language: EN | DOI: 10.14710/jsmo.v19i1.39847
Received: 5 Jul 2021; Published: 20 Jan 2023.
36-48

Salsabila Permatasari Putri Nugroho

| Language: ID | DOI: 10.14710/jsmo.v19i1.42139
Received: 20 Oct 2021; Published: 20 Jan 2023.
49-56