skip to main content
Published: 02-03-2012
Total Articles:
(including Editorial)
8
Total Authors: 16
Fakultas Teknik (1)
Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya (1)
Program Studi Teknik Industri (2)
Fakultas Teknik Unika De La Salle Manado (2)
Industrial Engineering Departement Diponegoro University (12)
SH Tembalang Semarang 50275 Telp (024) 7460052 (10)
SH Tembalang Semarang 50275 Telp (024)7460052 (2)
Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang (1)

Volume 2, No.2, Mei 2007

Jurnal J@TI UNDIP (ISSN 19071434) Volume 2, No. 2, Mei 2007

Table of Contents

Case Studies

Ronald Sukwadi

| Language: EN | DOI: 10.12777/jati.2.2.1-11
Published: .
1-11

Prudensy F. Opit, Jaqueline N. Mokoginta

| Language: EN | DOI: 10.12777/jati.2.2.12-21
Published: .
12-21

Singgih Saptadi, Zainal Fanani, Bambang Kurniawan

| Language: EN | DOI: 10.12777/jati.2.2.22-27
Published: .
22-27

Ratna Purwaningsih, Arief Sugiyanto

| Language: EN | DOI: 10.12777/jati.2.2.28-39
Published: .
28-39

Darminto Pujotomo, Rama Kartha S

| Language: EN | DOI: 10.12777/jati.2.2.40-48
Published: .
40-48

Hery Suliantoro, Galuh Intan M

| Language: EN | DOI: 10.12777/jati.2.2.49-64
Published: .
49-64

Naniek Utami Handayani, Heru Prastawa, Nuryanti Nuryanti

| Language: EN | DOI: 10.12777/jati.2.2.65-73
Published: .
65-73

Meniek Srining Prapti

| Language: EN | DOI: 10.12777/jati.2.2.74-83
Published: .
74-83