skip to main content

Vol 15, No 2 (2016): Oktober 2016

Table of Contents

Research Articles

M Romli, Suhartono Suhartono, Onny Setiani

| Language: EN | DOI: 10.14710/jkli.15.2.35-41
Received: 16 Jun 2016; Published: 26 Jan 2017.
35-41

Eni Maskinah, Suhartono Suhartono, Onny Setiani

| Language: IND | DOI: 10.14710/jkli.15.2.42-45
Received: 31 Aug 2016; Published: 26 Jan 2017.
42-45

Ichwanudin Ichwanudin

| Language: ID | DOI: 10.14710/jkli.15.2.46-49
Received: 20 Sep 2016; Published: 26 Jan 2017.
46-49

Tinuk Istiarti, Hanan Lanang Dangiran

| Language: ID | DOI: 10.14710/jkli.15.2.50-55
Received: 6 Jan 2017; Published: 26 Jan 2017.
50-55

Kuswati kuswati, Suhartono Suhartono, Nurjazuli Nurjazuli

| Language: ID | DOI: 10.14710/jkli.15.2.56-61
Received: 6 Jan 2017; Published: 26 Jan 2017.
56-61

Editorial

editor editor

| DOI: 10.14710/jkli.15.2.I-III
Published: 31 Oct 2016.
I-III