Vol 4, No 1 (2015)

Cover Page
JURNAL IZUMI, VOLUME 4. NOMOR 1, TAHUN 2015 JANUARI - JUNI 2015 ISSN 2338 - 249X

Table of Contents

Articles

SF. Luthfie Arguby Purnomo

Views: 1137 | | Language: EN | DOI: 10.14710/izumi.4.1.1-9
Published: 2 Jan 2015.
PDF
1-9

Desak Made Sri Mardani

Views: 527 | | Language: EN | DOI: 10.14710/izumi.4.1.10-20
Published: 2 Jan 2015.
PDF
10-20

Maharani Ratna Patria

Views: 842 | | Language: EN | DOI: 10.14710/izumi.4.1.21-27
Received: 25 Aug 2016; Published: 25 Aug 2016.
PDF
21-27

Yuliani Rahmah

Views: 576 | | Language: EN | DOI: 10.14710/izumi.4.1.28-36
Published: 4 Jan 2015.
PDF
28-36

Fajria Noviana

Views: 781 | | Language: EN | DOI: 10.14710/izumi.4.1.37-43
Published: 3 Jan 2015.
PDF
37-43

Elizabeth Ika Hesti Aprilia Nindia Rini

Views: 420 | | Language: EN | DOI: 10.14710/izumi.4.1.44-50
Published: 3 Jan 2015.
PDF
44-50

Lina Rosliana

Views: 918 | | Language: EN | DOI: 10.14710/izumi.4.1.51-56
Published: 4 Jan 2015.
PDF
51-56

Nur Hastuti

Views: 829 | | Language: EN | DOI: 10.14710/izumi.4.1.57-63
Published: 3 Jan 2015.
PDF
57-63

Sriwahyu Istana Trahutami

Views: 2349 | | Language: EN | DOI: 10.14710/izumi.4.1.64-71
Published: 3 Jan 2015.
PDF
64-71