skip to main content

Vol 4, No 1 (2015)

Cover Page
JURNAL IZUMI, VOLUME 4. NOMOR 1, TAHUN 2015 JANUARI - JUNI 2015 ISSN 2338 - 249X

Table of Contents

Original Research Articles

SF. Luthfie Arguby Purnomo

| Language: EN | DOI: 10.14710/izumi.4.1.1-9
Published: 2 Jan 2015.
1-9

Desak Made Sri Mardani

| Language: EN | DOI: 10.14710/izumi.4.1.10-20
Published: 2 Jan 2015.
10-20

Maharani Ratna Patria

| Language: EN | DOI: 10.14710/izumi.4.1.21-27
Received: 25 Aug 2016; Published: 25 Aug 2016.
21-27

Yuliani Rahmah

| Language: EN | DOI: 10.14710/izumi.4.1.28-36
Published: 4 Jan 2015.
28-36

Fajria Noviana

| Language: EN | DOI: 10.14710/izumi.4.1.37-43
Published: 3 Jan 2015.
37-43

Elizabeth Ika Hesti Aprilia Nindia Rini

| Language: EN | DOI: 10.14710/izumi.4.1.44-50
Published: 3 Jan 2015.
44-50

Lina Rosliana

| Language: EN | DOI: 10.14710/izumi.4.1.51-56
Published: 4 Jan 2015.
51-56

Nur Hastuti

| Language: EN | DOI: 10.14710/izumi.4.1.57-63
Published: 3 Jan 2015.
57-63

Sriwahyu Istana Trahutami

| Language: EN | DOI: 10.14710/izumi.4.1.64-71
Published: 3 Jan 2015.
64-71