skip to main content

Vol 3, No 2 (2012): Politika: Jurnal Ilmu Politik

Table of Contents

Articles

VERONIKA VERONIKA

| Language: EN | DOI: 10.14710/politika.3.2.2012.5-14
Received: 8 May 2013; Published: 8 May 2013.
5-14

RESIANA DINA ANINDA RESIANA DINA ANINDA

| Language: EN | DOI: 10.14710/politika.3.2.2012.15-28
Received: 8 May 2013; Published: 8 May 2013.
15-28

ULIN NUHA ULIN NUHA

| Language: EN | DOI: 10.14710/politika.3.2.2012.29-37
Received: 8 May 2013; Published: 8 May 2013.
29-37

ANDI SETIAWAN ANDI SETIAWAN

| Language: EN | DOI: 10.14710/politika.3.2.2012.38-46
Received: 8 May 2013; Published: 8 May 2013.
38-46

MARDIYONO MARDIYONO

| Language: EN | DOI: 10.14710/politika.3.2.2012.47-56
Received: 8 May 2013; Published: 8 May 2013.
47-56

MUKRIMIN MUKRIMIN

| Language: EN | DOI: 10.14710/politika.3.2.2012.57-67
Received: 8 May 2013; Published: 8 May 2013.
57-67

PUJI ASTUTI PUJI ASTUTI

| Language: EN | DOI: 10.14710/politika.3.2.2012.68-83
Received: 8 May 2013; Published: 8 May 2013.
68-83

DEWI SEKAR KENCONO DEWI SEKAR KENCONO

| Language: EN | DOI: 10.14710/politika.3.2.2012.84-97
Received: 8 May 2013; Published: 8 May 2013.
84-97

WASISTO RAHARDJO JATI WASISTO RAHARDJO JATI

| Language: EN | DOI: 10.14710/jkli.%v.%i.312-322
Received: 8 May 2013; Published: 8 May 2013.
98-111
 
| Language: EN | DOI: 10.14710/politika.3.2.2012.89-103
Received: 21 Oct 2010; Published: 15 Apr 2012.
89-103