Skip to Main Content

Vol 3, No 2 (2012): Politika: Jurnal Ilmu Politik

Table of Contents

Articles

VERONIKA VERONIKA

Views: 235 | | Language: EN | DOI: 10.14710/politika.3.2.2012.5-14
Received: 8 May 2013; Published: 8 May 2013.
5-14

RESIANA DINA ANINDA RESIANA DINA ANINDA

Views: 661 | | Language: EN | DOI: 10.14710/politika.3.2.2012.15-28
Received: 8 May 2013; Published: 8 May 2013.
PDF
15-28

ULIN NUHA ULIN NUHA

Views: 292 | | Language: EN | DOI: 10.14710/politika.3.2.2012.29-37
Received: 8 May 2013; Published: 8 May 2013.
29-37

ANDI SETIAWAN ANDI SETIAWAN

Views: 276 | | Language: EN | DOI: 10.14710/politika.3.2.2012.38-46
Received: 8 May 2013; Published: 8 May 2013.
PDF
38-46

MARDIYONO MARDIYONO

Views: 299 | | Language: EN | DOI: 10.14710/politika.3.2.2012.47-56
Received: 8 May 2013; Published: 8 May 2013.
PDF
47-56

MUKRIMIN MUKRIMIN

Views: 132 | | Language: EN | DOI: 10.14710/politika.3.2.2012.57-67
Received: 8 May 2013; Published: 8 May 2013.
PDF
57-67

PUJI ASTUTI PUJI ASTUTI

Views: 1395 | | Language: EN | DOI: 10.14710/politika.3.2.2012.68-83
Received: 8 May 2013; Published: 8 May 2013.
PDF
68-83

DEWI SEKAR KENCONO DEWI SEKAR KENCONO

Views: 683 | | Language: EN | DOI: 10.14710/politika.3.2.2012.84-97
Received: 8 May 2013; Published: 8 May 2013.
PDF
84-97

WASISTO RAHARDJO JATI WASISTO RAHARDJO JATI

Views: 1148 | | Language: EN | DOI: 10.14710/politika.3.2.2012.98-111
Received: 8 May 2013; Published: 8 May 2013.
PDF
98-111
 
Views: 34 | | Language: EN | DOI: 10.14710/politika.3.2.2012.89-103
Received: 21 Oct 2010; Published: 15 Apr 2012.
89-103