Skip to Main Content

Vol 3, No 1 (2011): Jurnal Anestesiologi Indonesia

Table of Contents

Penelitian

Sri Tabahhati, Uripno Budiono, Mohamad Sofyan Harahap
Views: 241
Kurniadi Sebayang, Jati Listiyanto Pujo, Johan Arifin
Views: 1259
Ratna Anggraeni, Hariyo Satoto, Widya Istanto Nurcahyo
Views: 196
Tinon Anindita, Witjaksono ., Aria Dian Primatika
Views: 186

Tinjauan Pustaka

Ifar Irianto Yudhowibowo, Doso Sutiyono, Yulia Wahyu Villyastuti
Views: 896
Ratno Samodro, Doso Sutiyono, Hari Hendriarto Satoto
Views: 27016