skip to main content

Volume 11, Nomor 1, Juni 2007

Jurnal Reaktor (ISSN 0852-0798) Volume 11, Nomor 1, Tahun 2007

Table of Contents

Research Article

Y. W. Budhi, E. Restiawaty, subagjo Subagjo

| Language: INDONESIA | DOI: 10.14710/reaktor.11.1.1-7
Published: 12 Jun 2017.
1-7

F. S. Budi, z. Abidin

| Language: ENGLISH | DOI: 10.14710/reaktor.11.1.8-13
Published: 12 Jun 2017.
8-13

Soemargono Soemargono, Mu`tasin Billah

| Language: INDONESIA | DOI: 10.14710/reaktor.11.1.14-21
Published: 12 Jun 2017.
14-21

T. Poespowati, B. Moghtaderi

| Language: ENGLISH | DOI: 10.14710/reaktor.11.1.22-29
Published: 12 Jun 2017.
22-29

A. F. Ismail, T. D. Kusworo

| Language: ENGLISH | DOI: 10.14710/reaktor.11.1.30-37
Published: 12 Jun 2017.
30-37

Jumaeri Jumaeri, w. Astuti, w. T.P. Lestari

| Language: INDONESIA | DOI: 10.14710/reaktor.11.1.38-44
Published: 12 Jun 2017.
38-44

L. H. Rahayu, S. Purnavita

| Language: INDONESIA | DOI: 10.14710/reaktor.11.1.45-49
Published: 12 Jun 2017.
45-49

Abdullah Abdullah

| Language: ENGLISH | DOI: 10.14710/reaktor.11.1.50-52
Published: 12 Jun 2017.
50-52