skip to main content

Vol 4, No 3 (2015): October 2015

Table of Contents

Original Research Article

Mi Yan, Bayu Prabowo, Zhumin Fang, Wei Chen, Zhiqiang Jiang, Yanjun Hu

| Language: EN | DOI: 10.14710/ijred.4.3.163-169
Published: 12 Aug 2015.
163-169

Roland Menges, Wolfgang Pfaffenberger

| Language: EN | DOI: 10.14710/ijred.4.3.171-180
Published: 15 Oct 2015.
171-180

Yohannis Mitiku Tobo, A. Venkata Ramayya, Getachew Shunki Tibba

| Language: EN | DOI: 10.14710/ijred.4.3.181-188
Published: 15 Oct 2015.
181-188

Yitayal Addis Alemayehu

| Language: EN | DOI: 10.14710/ijred.4.3.189-196
Published: 15 Oct 2015.
189-196

Oscar Wambuguh

| Language: EN | DOI: 10.14710/ijred.4.3.197-204
Published: 15 Oct 2015.
197-204

Esmail Mahmoodi, Ali Jafari, Alireza Keyhani

| Language: EN | DOI: 10.14710/ijred.4.3.205-210
Published: 15 Oct 2015.
205-210

Muhaji Muhaji, I.N.G Wardana, Y Yulianti, M Nursasongko

| Language: EN | DOI: 10.14710/ijred.4.3.211-218
Published: 15 Oct 2015.
211-218

Jatmiko Wahyudi, Tb. Benito Achmad Kurnani, Joy Clancy

| Language: EN | DOI: 10.14710/ijred.4.3.219-226
Published: 15 Oct 2015.
219-226