Vol 4, No 3 (2015): October 2015

Table of Contents

Front Cover
 
Views: 248 | | Language: EN
Published: .
PDF
Back Cover
 
Views: 274 | | Language: EN
Published: .
PDF
Editorial
 
Views: 325 | | Language: EN
Published: .
PDF
 
Views: 503 | | Language: EN
Published: .
PDF

Original Research Article

Mi Yan, Bayu Prabowo, Zhumin Fang, Wei Chen, Zhiqiang Jiang, Yanjun Hu

Views: 934 | | Language: EN | DOI: 10.14710/ijred.4.3.163-169
Published: 12 Aug 2015.
163-169

Roland Menges, Wolfgang Pfaffenberger

Views: 837 | | Language: EN | DOI: 10.14710/ijred.4.3.171-180
Published: 15 Oct 2015.
171-180

Yohannis Mitiku Tobo, A. Venkata Ramayya, Getachew Shunki Tibba

Views: 1077 | | Language: EN | DOI: 10.14710/ijred.4.3.181-188
Published: 15 Oct 2015.
181-188

Yitayal Addis Alemayehu

Views: 1450 | | Language: EN | DOI: 10.14710/ijred.4.3.189-196
Published: 15 Oct 2015.
189-196

Oscar Wambuguh

Views: 767 | | Language: EN | DOI: 10.14710/ijred.4.3.197-204
Published: 15 Oct 2015.
197-204

Esmail Mahmoodi, Ali Jafari, Alireza Keyhani

Views: 927 | | Language: EN | DOI: 10.14710/ijred.4.3.205-210
Published: 15 Oct 2015.
205-210

Muhaji Muhaji, I.N.G Wardana, Y Yulianti, M Nursasongko

Views: 822 | | Language: EN | DOI: 10.14710/ijred.4.3.211-218
Published: 15 Oct 2015.
211-218

Jatmiko Wahyudi, Tb. Benito Achmad Kurnani, Joy Clancy

Views: 1431 | | Language: EN | DOI: 10.14710/ijred.4.3.219-226
Published: 15 Oct 2015.
219-226