Skip to Main Content

Vol 1, No 3 (2009): Jurnal Anestesiologi Indonesia

Table of Contents

Penelitian

Langgeng Raharjo, Uripno Budiono

Views: 1101 | | Language: ID | DOI: 10.14710/jai.v1i3.6557
Published: 1 Nov 2009.

Sulistyowati Sulistyowati, Hariyo Satoto

Views: 1018 | | Language: ID | DOI: 10.14710/jai.v1i3.6558
Published: 1 Nov 2009.

Bob Firman, Heru Dwi Jatmiko

Views: 1629 | | Language: ID | DOI: 10.14710/jai.v1i3.6560
Published: 1 Nov 2009.

Yanuar Kushendarto, Widya Istanto Nurcahyo, Heru Dwi Jatmiko

Views: 931 | | Language: ID | DOI: 10.14710/jai.v1i3.6561
Published: 1 Nov 2009.

Tinjauan Pustaka

Igun Winarno, Doso Sutiyono

Views: 1558 | | Language: ID | DOI: 10.14710/jai.v1i3.6562
Published: 1 Nov 2009.

Rindarto Rindarto, Doso Sutiyono

Views: 1143 | | Language: ID | DOI: 10.14710/jai.v1i3.6563
Published: 1 Nov 2009.

Aunun Rofiq, Doso Sutiyono

Views: 1816 | | Language: ID | DOI: 10.14710/jai.v1i3.6564
Published: 1 Nov 2009.