Volume 9, No. 1, Januari 2014

Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia (ISSN 1907-2937) Volume 9 No.1 Januari 2014

Table of Contents

Research Article

Argyo Demartoto, Endang Gerilyawati IES, Desiderius Priyo Sudibyo

Views: 1441 | | Language: EN | DOI: 10.14710/jpki.9.1.1-16
Received: 1 Dec 2016; Published: 1 Dec 2016.
PDF
1-16

Aditya Kusumawati, Zahroh Shaluhiyah, Antono Suryoputro

Views: 1542 | | Language: EN | DOI: 10.14710/jpki.9.1.17-31
Received: 1 Dec 2016; Published: 1 Dec 2016.
PDF
17-31

Kurnia Ramadhani, Zahroh Shaluhiyah, Antono Suryoputro

Views: 1914 | | Language: EN | DOI: 10.14710/jpki.9.1.32-44
Received: 1 Dec 2016; Published: 1 Dec 2016.
PDF
32-44

Muthmainnah M, Sutopo Patria Jati, Antono Suryoputro

Views: 1236 | | Language: EN | DOI: 10.14710/jpki.9.1.45-55
Received: 1 Dec 2016; Published: 1 Dec 2016.
PDF
45-55

Nanik Setiyawati, Zahroh Shaluhiyah, Kusyogo Cahyo

Views: 1056 | | Language: EN | DOI: 10.14710/jpki.9.1.56-66
Received: 1 Dec 2016; Published: 1 Dec 2016.
PDF
56-66

Niken Meilani, Zahroh Shaluhiyah, Antono Suryoputro

Views: 139 | | DOI: 10.14710/jpki.9.1.67-81
Published: .
PDF
67-81

Yuli Kamiasari, Priyadi Nugraha P, Emmy Riyanti

Views: 4023 | | Language: EN | DOI: 10.14710/jpki.9.1.82-89
Received: 1 Dec 2016; Published: 1 Dec 2016.
PDF
82-89

Suhardi S, Zahroh Shaluhiyah, Sutopo Patriajati

Views: 741 | | Language: EN | DOI: 10.14710/jpki.9.1.90-103
Received: 1 Dec 2016; Published: 1 Dec 2016.
PDF
90-103

Tri Yuni Kuswandari, Antono Suryoputro, Priyadi Nugraha

Views: 607 | | Language: EN | DOI: 10.14710/jpki.9.1.104-115
Received: 1 Dec 2016; Published: 1 Dec 2016.
PDF
104-115

Herlin Fitriana Kurniawati, Antono Suryoputro

Views: 447 | | Language: EN | DOI: 10.14710/jpki.9.1.116-126
Received: 1 Dec 2016; Published: 1 Dec 2016.
PDF
116-126